Facebook
Logo

 

 

32 42 42 797 Telefon 502 64 61 69

poczta@biuro-hossa.eu

OFERTA

poznaj nasze kompleksowe usługi

Oferujemy kompleksowe usługi księgowe juz od etapu rejestracji działalności. Załatwiamy formalności rejestracyjne. Pomagamy przy wyborze formy opodatkowania. Świadczymy usługi księgowe w następującym zakresie:

 

Księgowość
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie  ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS,
 • reprezentowanie Klienta podczas konroli przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami.

Obsługa kadrowo płacowa
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę,
 • przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • przygotowywanie deklaracji PFRON,
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową — w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Rozliczenia rocznego podatku dochodowego PIT

Oferujemy rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z wysyłką deklaracji do Urzędu Skarbowego:

 • PIT-16A
 • PIT-23
 • PIT-28
 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39

Zwrot VAT zapłaconego za granicą

Sporządzamy wnioski o zwrot VAT zapłaconego za granicą — VAT-REF

O zwrot VAT zapłaconego może ubiegać się każda firma, jeżeli:

 • jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce,
 • dokonuje sprzedaży opodatkowanej lub sprzedaży mieszanej w Polsce (nie może świadczyć jedynie czynności zwolnionych z podatku),
 • posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków za granicą czyli prawidłowo wystawione faktury, rachunki lub paragony,
 • wydatki muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Usługi dodatkowe
 • pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności,
 • pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych,
 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie przelewów dla klienta.