Facebook
Logo

 

 

32 42 42 797 Telefon 502 64 61 69

poczta@biuro-hossa.eu

Płatności gotówkowe od 2017 roku

  • Marzec 10, 2016

Płatności gotówkowe od 2017 roku

Firmy, które płatności powyżej 15 tys. zł będą dokonywać gotówką, a nie przelewem bankowym, będą karane – przewiduje projekt przygotowany przez resort finansów. Wydatków takich nie będą mogły zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Od 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł. To wartość niższa niż do tej pory, obecnie bowiem kwota ta wynosi 15.000 euro, a przeliczenia na złote dokonuje się według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Nowelizacja przepisów ustaw o podatku PIT i CIT określa również nowe sankcje za nieprzestrzeganie właściwej formy płatności. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty płatności wynikającej z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu, jeżeli płatność została dokonana z naruszeniem obowiązku jej przeprowadzenia za pośrednictwem rachunku bankowego. W przypadku zaliczenia już do kosztów uzyskania przychodów kwoty płatności w sposób niewłaściwy, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej:
– zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
– zwiększają przychody – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów
o kwotę płatności wynikającą z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu w miesiącu, w którym została dokonana płatność.

Przyjęty przez rząd projekt zmiany ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.